मजला 2 पोस्ट कार लिफ्ट साफ करा

  • Clear Floor 2 Post Car Lift

    मजला 2 पोस्ट कार लिफ्ट साफ करा

    2 पोस्ट फ्लोर प्लेट लिफ्ट हे ऑटो मेंटेनन्स टूल्समधील उद्योगातील एक प्रमुख नेते आहे. हायड्रॉलिक नली आणि समिकरण केबल्स मजल्यापर्यंत चालतात आणि बेसपलेट लिफ्ट (फ्लोर प्लेट) मध्ये अंदाजे 1 "उंच असलेल्या बेव्हल्ड डायमंड प्लेट स्टील फ्लोर प्लेटने झाकलेले असतात.